ÜCRETSİZ üye olup gezi, dalış, hobi, alışveriş ve yemek yazılarınızı yazabilirsiniz Üye olun

Arrow up
Arrow down

Yaptik.Biz

           | 

IRC-Ege Teknoloji Transferlerine Arac?l?k Ediyor

8ce8243e77805bcad22f5977829ad25f 


IRC-EGE (Ege Yenilik Aktar?m Merkezi)’nin temel hedefi Uluslararas? Teknoloji Transferi anla?malar?na arac?l?k etmek, ülkemizdeki büyük, orta ve nispeten daha küçük ölçekli sanayicilerin ürettikleri yada ihtiyaç duyduklar? yeni teknolojileri IRC a?? yard?m? ile AB ülkelerinde yerle?ik firmalara duyurmakt?r. IRC Projesi 33 ülkede toplam 71 ofiste kullan?lan dünyan?n en büyük teknoloji transfer a??n? kullanarak 2004 y??ndan beri uluslaras? teknoloji transferlerine arac?l?k yapmaktad?r.

 

Bu amaçla Ege Üniversitesi Koordinatörlü?ü, EBSO, ?AOSB ve KOSGEB’in ortakl???nda kurulan IRC-EGE, AB ve ortak kurulu?lar taraf?ndan finanse edilen bir 6. Çerçeve projesidir. Verilen tüm hizmetler ücretsizdir.

 

http://www.irc.ege.edu.tr

 

           

 
 

Yorumlar  

 
#1 defne 24-07-2013 11:02
Sevgili arkada??m Jasmine IRCnin havuzundaki teknolojiler ve bizim teknolojilerimi ze ilgili firmalar heran lgimizi çekebilir. Di?er teknolojik arkada?lar da mutlaka siteyi ziyaret etmeli. Bilgilendirdi?i n çok sa?ol :lol:

Defne
 

Yorum yazmak için üye girişi yapınız