ÜCRETSİZ üye olup gezi, dalış, hobi, alışveriş ve yemek yazılarınızı yazabilirsiniz Üye olun

Arrow up
Arrow down

Yaptik.Biz

           | 

Laleler her ilkbaharda açar !


Neden Lale, Nasıl Dikilir


 

NEDEN LALE ?

Bahçemize 2001 yılında lale soğanları diktik ve beklediğimizin aksine tüm lalelerimiz açtı. Daha sonra biraz daha fazla araştırma yapıp bilgi seviyemizi belirli bir standarda getirince bu soğanları herkes ile paylaşabileceğimizi düşündük.

Lale sanıldığının aksine oldukça kolay yetişen ve dayanıklı bir bitki. Ayrıca her yıl bakım gerektirmeksizin çoğalıyorlar da. Dolayısı ile rönesansta insanları savaştıran, bir soğanı için ev satılan bu değerli bitkiyi, günümüz koşullarında ayağınıza getiriyoruz.   

 

Hobievi Bahcesi
Hobievi Bahcesi
Hobievi Bahcesi

İHTİYACINIZ OLANLAR                                       bahçemiz     --->

- Tercihan gölge bir bahçe 
  veya minimum 15 cm. derinliğinde bir saksı ve toprak
- Lale soğanları

SAKSIYA DİKECEKSENİZBüyütmek için resimlere tıklayın

 
 

Derinli?i minimum 15 cm. olan bir saks? al?n ve so?an sat?n al?rken saks? derinli?inden 5 cm. daha k?sa derinli?e gömülen so?an al?n (ör. 20 cm. bir saks? için 15 cm. veya daha s??a gömülen bir so?an tercih edilmeli.

Saks?n?z?n alt?na minimum 5 cm. yüksekli?inde toprak veya torf doldurun ve hafifçe s?k??t?r?n.

Daha sonra lale so?anlar?n? birbirine de?meyecek ve 4-5 cm. uzakl?k olacak çekilde torpa?a yerle?tirin, tabi sivri taraflar?n?n yukar? bakaca??n? hat?rlatmaya gerek duymuyoruz :)

Saks?n?n kalan k?sm?n? da toprakla doldurup hafifçe s?k??t?r?n ve can suyu verin.

Bundan sonras? çok önemli: Unutmay?n, laleler so?u?u sever ama donmak da istemez. Dolay?s? ile saks?y? evin içinde b?rak?rsan?z so?anlar çürür, cam?n önüne koyarsan?z donar. Bu a?amada saks?lar? bir müddet buzdolab?nda bulundurabilirsiniz. So?uk hava lale so?an?n?n biyolojik saatini harekete geçirir ve biraz daha ?l?k havaya geçirdi?inizde laleler topraktan ç?kar. Topraktan ç?karken ve çiçek aç?nca ne kadar gölge ve serin ortamda tutarsan?z laleleriniz o kadar canl? ve uzun ömürlü olur. Unutmay?n evin içinde laleniz ya?amaz !

BAHÇEYE D?KECEKSEN?ZBüyütmek için resimlere t?klay?n

Lale so?anlar? Eylül-Ocak aylar? aras?nda dikilmelidir. E?er gölge bir yer seçerseniz laleleriniz çiçek açt?ktan sonra daha uzun süre ya?ar.

Topra??n?z? ald???n?z lalenin üzerinde belirtilen derinlikte kaz?n ve lale so?anlar?n? yine belirtilen minimum aral?klardan daha k?sa mesafede olmayacak ?ekilde dizin. Tabi sivri taraflar?n?n yukar? bakaca??n? hat?rlatmaya gerek duymuyoruz :)

Lale paketlerinin üzerinde ne kadar büyüyecekleri cm. olarak yaz?l?d?r. Birden fazla çe?it ald?ysan?z uzun olanlar? k?sa olanlar?n arkas?nda kalacak ?ekilde dikin.

Lalelerinizi kuru havalarda sulamay? ihmal etmeyin. Pakette belirtilen aylarda laleniz topraktan ç?kacak ve çiçek açacakt?r. Çiçeklerin vakti dolup boyunlar? bükülmeye ba?lad???nda, art?k çiçekleri kesmeniz iyi olacakt?r. Çünkü yapraklar bir sonraki senenin enerjisini so?ana depolamal?d?r. Yapraklar kendi kendine kuruyana kadar zarar vermeyin. So?anlar?n?z?n en az yar?s? ertesi sene yeniden açacakt?r.

Sorular?n?z olursa lütfen yaz?n. Yavuz Çöla?an

 

Yorumlar  

 
#1 defne 24-07-2013 11:03
Üfff amma uzun teoriymi?..vall a sonuna kadar okuyamad?m :) Teorinin bir k?sm? bizim de kafam?zdan geçenler ama bir k?sm? iyice uçmu? art?k...Yaln?z bana biraz uzatmaya ba?lad?lar gibi geliyor bu diziyi art?k bir yere ba?lasalar da hepimiz rahat etsek yeni dizilere yelken açsak :)

defne
 

Yorum yazmak için üye girişi yapınız